Lektor jako trener. Szkolenie dla lektorów języków obcych (w tym języka polskiego jako obcego) – online


Podstawowe informacje

Cel kursu

Opis kursu

Korzyści

Terminy zajęć